1.
2.
3.
4.
5.

A weboldal jelenleg fejlesztés alatt van, köszönjük szíves türelmüket!
FIATALOK

A szabadság városának programja a város egész közösségének ajánl koalíciót, együttműködést és munkamegosztást. Minden csoport és réteg fontos számomra, de élethelyzetük miatt a budapesti fiatalok, mint legfőbb szövetségeseim megkülönböztetett figyelmet igényelnek.

Célom, hogy gondtalan gyermekkort, egészséges fejlődést, sokszínű, minőségi oktatást, bizonytalanság nélküli pályakezdést és családalapítást biztosítsak számukra.

Programommal segíteni kívánok minden fiatalt – nemre, bőrszínre, világnézetre, vallásra, érdeklődésre tekintet nélkül – abban, hogy kreativitásuk, tehetségük kibontakozhasson. Arra bíztatom őket, hogy nyitott szemmel járjanak a világban, hogy a szolidaritás, az egymás iránti érzékenység, egymás tisztelete magától értetődő, természetes alaptulajdonságuk legyen, hogy öntudatos, tettre kész demokratákként éljenek. Arra buzdítok minden budapesti fiatalt, hogy ne tűrjék el az antidemokratikus gondolatokat és viselkedést, bátran lépjenek föl ellene.

Minden erőmmel azon leszek, hogy biztosítsam az aktív életre való felkészülés minden lehetőségét.


Megteremtem, és támogatom a fiatalok hatékony érdekérvényesítésének fórumait. Véleményük, javaslataik megfogalmazására, kezdeményezéseiknek is megfelelő intézményes keret létrehozásában vagyok érdekelt.
A fiatalokkal együtt megalakítom a Budapesti Jövőműhelyt és a Budapesti Ifjúsági Tanácsot. Budapesti Ifjúsági Portál néven pedig információs szolgálatot hozunk létre, amely közéleti felületként is segíti a tájékozódást az iskola- vagy munkaválasztás, az egészségmegőrzés, a családalapítás, a kulturális aktivitás, a vállalkozásalapítás vagy a demokratikus jogok terén. Mindezek mellett a portál célja a közösségépítés, amire egész programom épül.
 KÖZIGAZGATÁS

A szabadság városa a képviseleti és konszenzuson alapuló demokrácia elvén működő szolgáltató, polgárbarát önkormányzásra épül.
 
Programom politikai önmérsékletet kér és ígér, nem választási ciklusokban, hanem célokban és eredményekben gondolkodik.
 
A tervek megfogalmazásában és a döntések előkészítésében egyenrangú félként vesznek részt a civilek, a szakértők és – a paritáselv érvényesítésével – a politikusok. A döntések végrehalytás a budapesti polgárok és közösségeik bevonása nélkül nem lehetséges.
 
Programom, a szabadság városa programja, az önkormányzat és a városlakók közvetlen kapcsolatának kialakítását illetve fejlesztését egyik legfontosabb feladatának tartja.
 
Célom, hogy megvalósuljon az önkormányzat és intézményeinek átlátható működése, a polgárokat egyenrangú félként kiszolgáló hivatali struktúra.

A szabadság városa szolgáltató, polgárbarát városirányítást és apparátust tételez – ide értve a közrend és közbiztonság őreit is –, közreműködésükkel és a polgárok közvetlen, illetve közvetett részvételével, tiszta, átlátható szabályok alapján épül Európa egyik legjobban prosperáló és legbiztonságosabb fővárosa.
 
A szabadság városa az információhoz való hozzáférés szabadságát a mindenki számára elérhetővé váló információs közháló segítségével biztosítja.

Budapest, a szabadság városának egyik legfontosabb mozgatója a szolidaritás.

Az egymásra figyelő, működő város biztosítéka a fővárosi szolgáltatási „ombudsman” intézménye, a civil konzultációs testületek, a közmunkák
tanácsa és az integrált biztonsági rendszer lesz.
 VÁROSFEJLESZTÉS

A szabadság városa program Budapest fejlesztésében új baloldali politikát képvisel, amely politikai önmérsékletet és széleskörű együttműködést igényel egy olyan pillanatban, amikor ez a legkevésbé látszik megvalósíthatónak. Mégis ezt a célt kell kitűzni és minden demokratikus eszközzel megvalósítani, mert összefogás és egységes, hosszú távú várospolitikai szempontrendszer kialakítása nélkül, elsorvad a városunk, nincs esély a budapestiek boldogulására.

Ezért a szabadság városa programban megfogalmazott új baloldali politika arra törekszik, hogy létrehozza az együttműködést, elindítsa a közös munkát annak érdekében, hogy a budapestiek kényelme, biztonsága végre elsődleges szemponttá váljon, maga mögé utasítva a párthovatartozás szempontjait és a kicsinyes magánérdekeket.

Az új baloldali politika nem csupán utakról, terekről, közlekedésről, építészetről, infrastruktúráról szól. Az új fejlesztések tervezésénél és megvalósításánál ennél több, az életminőség javítása az elérendő cél. E célhoz vezető úton mindenkivel együtt kívánok menni, és tekintettel leszek arra, hogy különböző adottságúak vagyunk, nők és férfiak, idősek és fiatalok, különbözik a bőrszínünk, az identitásunk, a fizikai és lelki állapotunk.

Várospolitikusként nem „gazda(g)ságot” kívánok teremteni, hanem a gazda(g)ságteremtő népesség esélyeinek, munka és életkörülményeinek javításán dolgozom, azért, hogy korszerűbb, szebb, tisztább, élhetőbb legyen a környezetünk. Ezt szolgálja a „szolgáltató város” modellje, a belső kerületekre és a paneles területekre is kiterjedő városrehabilitációs elképzelés, a közösségépítést segítő, fizikai környezetünket megreformáló Zöld Budapest program és végül, de nem utolsó sorban a Jövő városának programja.
 
Videósáv
Budapest - Egészséges város
A jövő városa: Szürkeség helyett színek és vidámság
Horváth Csaba TV reklám 3
Horváth Csaba TV reklám 2